top of page

Legislatíva klinického skúšania

a

základy Start-up procesu

6. jún 2017 - Bratislava

19.jún 2017 - Košice

O seminári
POTREBUJETE 

sa oboznámiť s platnou legislatívou klinického skúšania? 

 
CHCETE 

vedieť viac o novinkách v usmernení správnej klinickej praxe?

 
PRIPRAVUJE

podanie na etické komisie?

 
NEVIETE

ako správne pripraviť dokumenty na ŠÚKL?

NA TIETO OTÁZKY

a aj ďalšie iné vám odpovieme počas seminára Legislatíva klinického skúšania a základy Start-up procesu dňa 6.6.2017 v Bratislave.

Interaktívny seminár je určený pre malú skupinu maximálne 10 účastníkov.

Program

8:30 - 9:00 

Registrácia účastníkov

09:00 - 10,30 

História klinického skúšania

Platná legislatíva

10:30 - 10:45 

Krátka prestávka.

10:45 – 12:00 

Žiadosť o stanovisko k etike klinického skúšania

Podanie žiadosti o stanovisko k zmene údajov na etickú komisiu

Správy o priebehu klinického skúšania

12:00 - 12:45

Obedná prestávka

12:45 - 14:45

Žiadosť o povolenie klinického skúšania na ŠÚKL

Podanie žiadosť o schválenie zmeny údajov na ŠÚKL

Správy o priebehu klinického skúšania

Ukončenie klinického skúšania

Súhrnná správa o klinickom skúšaní

Ukončenie klinického skúšania

14:45-15:30 

Otvorená diskusia

Záver

Každý účastník obdrží
  • Knihu Klinické skúšanie - Slovenská legislatíva do vrecka

       ISBN 978-80-970807-1-6

       Kniha obsahuje slovenskú legislatívu                a jedinečný index a terminológiou

  • Materiály k semináru

  • Zároveň praktické checklisty pre kontrolu úplnosti predkladaných dokumentov, ale aj obsahu informovaného súhlasu

  • Do 31.5.2017 suma 200 EUR bez DPH

  • Od 1.6.2017 suma 220 EUR bez DPH

Účastnícky poplatok
Počet účastníkov
  • Maximálne 10 účastníkov

bottom of page